Genresignatur. Ukonventionelle genremærkater som retorisk og æstetisk virkemiddel i skønlitteraturen

Jacob Ølgaard Nyboe forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Se nærmere på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside