Bemærkelsesværdig sagprosa: Danmark som tekstkultur

Centre for Genre Research er vært for en konference på Københavns Universitet den 20.-21. april 2017.

Vi skriver og læser mere end nogensinde og det typisk inden for tekster, genrer og kontekster, der er stærkt bundet til økonomi og fremherskende ideologier. Disse tekster benævnes sagprosa. Denne konference udspringer af den antagelse, at offentlig bevidsthed om sagprosaens rolle i det danske samfund skal udvikles med rodfæste i en systematisk, synlig og sammenhængende dansk sagprosaforskning. Modsat Sverige og Norge, hvor man siden 1990’erne har haft nationale sagprosaprojekter, har man i Danmark aldrig haft et nationalt sagprosaprojekt. Det er denne konferences formål at påbegynde en samtale om dansk sagprosa og få skabt opmærksomhed omkring den mangfoldighed af tekster, der vil os noget, vil have os til at handle på en bestemt måde eller får os til at tænke på en bestemt måde.

Konferencen Bemærkelsesværdig sagprosa: Danmark som tekstkultur skal udgøre det første tilløb til at igangsætte et grundforskningsprojekt om dansk sagprosa, dens karakter og betydning, samle dette spredte forskningsfelt og stimulere den offentlige opmærksomhed omkring sagprosaens rolle i vores kultur.

Konferencen er centreret omkring fire grundlæggende spørgsmål:

  1. Hvilke tekster har og har haft betydning, når vi taler om dansk sagprosa, og hvorfor? 
  2. Hvordan beskriver vi sagprosaens tekster, deres handlinger og indlejringer i samfundet institutioner? 
  3. Hvad fortæller det om et samfund og en kultur, at der er visse typer af tekster (fx årsrapporter, konsulentrapporter, kogebøger, breve, huslejekontrakter, lønsedler, forsikringspolicer, videnskabelig litteratur) til stede? 
  4. Hvad forstår vi ved en kritisk sagprosakompetence, og hvor har den relevans?

Første dag vil bestå af korte paper-oplæg og diskussion, mens anden dag vil bestå af keynotes og workshops med henblik på at kvalificere videre initiativer og forskning.

Keynotes:

Professor Amy Devitt, University of Kansas, og professor Charles Bazerman, University of California, Santa Barbara, er inviteret som konferencens to keynote speakers og vil præsentere internationale perspektiver på state-of-the-art inden for sagprosaforskningen.

Call for abstracts:

Deadline: Abstract på 250 ord indsendes senest fredag d. 24. februar, kl. 16 på e-mail jack.andersen@hum.ku.dk med emnelinjen ’Bemærkelsesværdig sagprosa’. Besked om antagelse eller afvisning af abstract foreligger fredag d. 17. marts, 2017.

Organisering:

Konferencen er støttet af Carlsbergfondet og arrangeres af lektor, ph.d., Jack Andersen, Det Informationsvidenskabelige Akademi, KU, i samarbejde med lektor i retorik, ph.d., Christine Isager, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU, og adjunkt i danskfagets didaktik, ph.d., Christina Matthiesen, DPU, AU.