Forward this page to a friend

Den Halve Sandhed. Perspektiver på Fake News

I dette seminar stiller vi skarpt på fænomenerne bag betegnelsen "Fake News" og diskuterer dem i forhold til kamp-retorikken i samfundsdebatten.