Publications

Agrell, B. (2015). Genre and Working Class Fiction. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 286-327). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Andersen, J. (forthcoming, a). Genre, organized knowledge, and communicative action in digital culture. In J. Andersen & L. Skouvig (Eds.), The organization of knowledge: Caught between global structures and local meaning. Emerald Publishing, London.

Andersen, J. (2017). Genre, the organization of knowledge, and everyday life. Information Research.

Andersen, J. (Ed.) (2015). Genre theory in information studies. Bingley: Emerald Group Publishing Limited. (Studies in Information; Nr. 1, Vol. 1).

Andersen, J. (2015). Introduction. In J. Andersen (Ed.), Genre theory in information studies (pp. xiii-xvi). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. (Studies in Information; vol 11.)

Andersen, J. (2015). What genre theory does. In J. Andersen (Ed.), Genre theory in information studies (pp. 1-12). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. (Studies in Information; vol 11.)

Andersen, J. (2015). Re-Describing Knowledge Organization — A Genre and Activity-Based View. In J. Andersen (Ed.), Genre theory in information studies (pp. 13-42). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. (Studies in Information; Vol 11).

Andersen, J. (2015). Final Summary: Genre Theory in Information Studies. In J. Andersen (Ed.), Genre theory in information studies (pp. 179-181). Emerald Group Publishing Limited. (Studies in Information; Vol. 11).

Andersen, J. (2008). The Concept of Genre in Information Studies. Annual Review of Information Science and Technology, 42, 339-367.

Andersen, J. (2008). Retorik og genreteori: Det digitale bibliotek som social og kommunikativ handling. In J. Andersen, C.H. Rasmussen, & H. Jochumsen (Eds.), At forstå biblioteket: En introduktion til teoretiske perspektiver (pp. 41-62). Copenhagen: Danmarks Biblioteksforening.

Andersen, J, Bazerman, C., & Schneider, J.W. (2014). Beyond single genres: Pattern mapping in global communication. In E.-M. Jakobs & D. Perrin (Eds.), Handbook of Writing and Text Production  (pp. 305-322). Berlin/Boston: The Mouton de Gruyter.

Andersen, N.M. (2015). Genre and Language.  In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 391-421). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Andersen, N.M. & Fryszman, A. (2009):  Partial Danish translation of Mikhail Bakhtin: "The Problem of Speech Genres". In J. D. Johansen & M-L. Klujeff (Eds), Genre (pp. 179-197). Aarhus: Aarhus University Press.

Auken, S. (2015). Genre and Interpretation. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 154-183). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Auken, S.(2015). Contemporary Genre Studies: An Interdisciplinary Conversation with Johannine Scholarship. In Attridge, H. & Larsen, K.B. (Eds.) The Gospel of John as Genre Mosaic (pp 47-66). Leiden: Brill Academic Publishers Inc.

Auken, S. (2015). Utterance and Function in Genre Studies. A Literary Perspective. In J. Andersen (Ed.), Genre Theory in Information Studies (pp 155-178). Bingley: Emerald Group Publishing. (Studies in Information; Vol. 11).

Auken, S.(2014). Meget, meget lille genreteori. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne (pp. 12-24). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Auken, S. (2014) Grundtvig og genrerne. En introduktion. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne (pp. 25-65). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Auken, S. (2014). Gåden. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne (pp. 276-302). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Auken, S. (2014). To steder er maden go´. Genreanalyse i praksis. Spring, 35, 120-131.

Auken, S. (2014). Genre as Fictional Action. In Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2(3), 19-28.

Auken, S. (2011). Not Another Adult Movie. Some Platitudes on Genericity and the Uses of Literary Criticism. In J.Alber, L.B. Jacobsen, R.A. Kraglund, H. Skov-Nielsen, & C.M. Reesdorff (Eds.), Why Study Literature (pp. 119-134). Aarhus: Aarhus University Press.

Auken, S. & Damsgaard, J. (2016). Grundtvigs Brorson. Grundtvig-Studier, 47-78.

Auken, S., Lauridsen, P.S., & Rasmussen, A.J. (2015). Introduction. In S. Auken, P.S. Lauridsen & A.J. Rasmussen (Eds.),  Genre and … (Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Auken, S., Lauridsen, P.S., & Rasmussen, A.J. (2015). Genre and … (Eds.) Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Auken, S. & Rasmussen, A.J. (2008). Genreteori: genren som kulturel viden og teoretisk udfordring".  Universitetsavisen, 31/10.

Auken, S. & Skriver S. (2013). At ikke engang spøgelserne længere turde overnatte. Søren Ulrik Thomsens Rystet spejl i et forfatterskabsperspektiv”. SPRING, 34, 120-135.

Auken, S. & Sunesen, C. (2014). Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne (Eds.). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Auken, S. & Skriver, S. (2011). Dét, der forsvinder, tager jeg med. Søren Ulrik Thomsens Poesi og Poetik. Hellerup: Spring. 406 pages.

Baunvig, K.F. (2014). Det folkelige foredrag. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne (pp. 66-94). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Bildsøe, H. (2016). Into an Age of Cultural Contagion: Vampiric Globalisation in Mudrooroo’s Master of the Ghost Dreaming Series.  Coolabah 18, 38-52.

Bildsøe, H. (2016), Danish translation of S. Hood: Systemic Functional Linguistics (2013). GXB-project.

Bildsøe, Helle (2016), Danish translation of H. Dubrow: English and American Literary (and Cultural) Studies (2013). GXB-project.

Damsgaard, J. (2014). Fædrelandssangen. In S. Auken og C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne (pp. 95-123). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Gregersen, F. (2014). Genre and Everyday Conversation. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 56-98). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Gregersen, F. (2010). How Nice to be Good at it. On the aesthetics of everyday language and the optimization of it in literature. Acta Linguistica Hafniensia, 42, supplement 1, 159-176.

Jørgensen, B. (2015). Genre and the Collective Novel. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 328-354). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Larsen, G. (2015). Genre and the Novelistic. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 355-390). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Lauridsen, P.S. (2014). Genre and Generic Modulation. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 184-220). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Lauridsen, P.S. (2010). Genhør med Dogme 95. MedieKultur, 48, 31-47.

Nyboe, J. Ø. (2017). Coverets kapital. En empirisk undersøgelse af genremærkatens betydning for vurderingen af det litterære værk. Appendices (documentation)

Nyboe, J. Ø. (2017). Den var ikke onkelagtig nok. En empirisk undersøgelse af læserrespons på genresignaturer. Appendices (documentation)

Nyboe, J. Ø. (2016). Genresignaturen. En retorisk nydannelse. Passage, 74, 21-34.

Nyboe, J.Ø. (2015). Så og så mange fugle Et epistemologisk gudsbevis. Kulturo, 39, 86-95.

Nyboe, J.Ø. (2009). Pest eller kernekraft. Om Septemberfortællingerne som genrebevidst og genrefornyende rammefortælling. NORDICA, 26, 145-168.

Rasmussen, A.J. (2015). Genre and Paratext. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 125-153). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Rasmussen, A.J. (2010). Arenamodernisme. Udvidelser af romanens genrefelt". KRITIK, 196, 3-17.

Rasmussen, A.J. (2010). Review of J.D. Johansen & M.L. Klujeff  Genre. Danske Studier, 173-176.

Rasmussen, R. (2015). Genre and Lyric Poetry. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 251-285). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Refberg, M. (2014). Indledningsdigtet. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne  (pp. 188-222). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Schmidt, M. K. (2015). Forfatterpoetik: En genres opståen og udvikling i dansk litteratur 1948-2013. PhD Disssertation. University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Schmidt, M.K..( 2015. 'Her har i mig'. Genre og kotekst i Asta Olivia Nordenhods blog- og bogpoesi. In: Larsen, P.S. & Mønster L. (eds.): Dansk samtidslyrik (pp 143-162), Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 143-62.

Schmidt, M.K. (2014). Kongedigtet. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne  (pp. 156-187). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Skouvig, L. (2015). Genres of War. Informing a City. In J. Andersen (Ed.), Genre theory in information studies (pp. 135-156). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. (Studies in Information; Vol. 11).

Skouvig, L. & Andersen, J. (2015). Understanding information history from a genre-theoretical perspective. Journal of American Society for Information Science and Technology, 66(10), 2061-2070.

Smedegaard, Anne. (2016). Genrer som rammer: Et genreanalytisk studie af institutionelle skrive- og eksamenspraksisser i det almene gymnasiums danskfag med afsæt i en diskussion af pragmatisk genreteori. (PhD), University of Copenhagen, Copenhagen.

Smedegaard, A. (2015). Genre and Writing Pedagogy. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 21-55). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Smedegaard, A. (2013). Hvem sagde Hvorfor? Skolegenrers situationelle og kognitive forankring. Viden om læsning, 13, 68-80.

Solten, T.B. (2014). Salmen. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne  (pp. 223-251). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Sunesen, C. (2015). Genre and Rhetoric. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 99-124). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Sunesen, C. (2014). Hvorfor Tom Kristensen ville have været kongen af onlinepoesi. Netudgaven, 18/12. 

Sunesen, C. (2015). Poesipotpourri. Netudgaven 30/6.

Sunesen, C. (2014) Rimbrevet. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne  (pp. 124-157). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)

Sunesen, C. (2008). Fortalens retorik – fra Arrebo til Oehlenschläger. Danske Studier, 58-80.

Svendsen, E. (2015). Genre and Adaptation in Motion. In S. Auken, P.S. Lauridsen, & A.J. Rasmussen (Eds.), Genre and … (pp. 221-250). Copenhagen: Ekbátana. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 2)

Wierød, L. (2014): Formens funktion i salmesang. Melopoetisk metode i sanganalysen med særligt henblik på salmer med tekst af N.F.S. Grundtvig. PhD Dissertation. Aarhus University.

Wierød, L. (2014). Kirkesangen. In S. Auken & C. Sunesen (Eds.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne  (pp. 252-275). Hellerup: Spring. (Copenhagen Studies in Genre; vol. 1)