Projects

Ongoing projects

 • Fake it or Leave it. Fictionality and Genre in Fake News. Edited by Sune Auken, Louise Brix Jacobsen, Henrik Skov Nielsen, and Rikke Andersen Kraglund. In collaboration with the Center for Fictionality Studies, Aarhus University.
 • Grundtvig og Prosagenrerne (arbejdstitel). Grundtvig og genrerne 2 (Grundtvig and the Prose Genres (working title). Edited by Sune Auken and Christel Sunesen
 • Genre in Interpretation. Scholarly monograph. Sune Auken
 • Writing after Theory. Scholarly monograph. Jack Andersen

Ongoing PhD projects

 • Vanja Thaulow: N.F.S. Grundtvig som Herrens stridsmand. Et retorisk og genreorienteret studie i Grundtvigs kristne stridsskrifter i perioden 1810-1827 (”N.F.S. Grundtvig – warrior of God. A rhetorical and genre-oriented approach to Grundtvig’s early polemical and apologetic works”). Aarhus University. In collaboration with The Grundtvig Study Center, Aarhus University
 • Jacob Ølgaard Nyboe: Sære signaturer – om genresignaturen i den nyeste litteratur (”Strange Signatures – on Generic Signatures in Contemporary Literature”)

Completed PhD projects

 • Anne Smedegaard: Genrer som rammer: Et genreanalytisk studie af institutionelle skrive- og eksamenspraksisser i det almene gymnasiums danskfag med afsæt i en diskussion af pragmatisk genreteori.

 • Michael Kallesøe Schmidt: Forfatterpoetik. En genres opståen og udvikling i dansk litteratur 1948-2013

  (”Authors’ poetics. The emergence and development of a genre in Danish literature 1948-2013”)
 • Lea Wierød: Formens funktion i salmesang: melopoetisk metode sanganalysen med særligt henblik på salmer med tekst af N.F.S. Grundtvig (“The function of form in hymn singing: melopoetic method in song analysis with special regard to hymns with texts by N.F.S. Grundtvig”). Download abstract.